Vad står Insieme för?

Företaget Insieme - kultur, yoga och vandring - arrangerar aktiviteter för i miljöer där man kan både stärka sin mentala och fysiska hälsa samt  även utöka eller fördjupa  sina kunskaper inom hälsa och kultur. Insieme betyder tillsammans på italienska och syftet är man ska delta i ett sammanhang med andra intresserade, samtidigt som arrangemanget ska ge möjlighet till att utveckla sitt egna inre rum.  Grundare till Insieme  är Marita Bergman, auktoriserad Stockholmsguide, reseledare i norra Skandinavien samt diplomerad yogalärare Multi Style från Axelsson Gymnastiska Institut.